Využite možnosť nákupu tovaru prostredníctvom splátkového predaja už s 0 % akontáciou spoločností Quatro, Homecredit a ZINC, pričom výšku splátok a dobu splácania si vyberiete podľa vašich požiadaviek.

 • Akontácia od 0 % do 50 % a dobu splácania od 12 mesiacov do 8 rokov.
 • Môžete si nastaviť pevné splátky od 10 až do 130 EUR a nezaťažíte tak domáci rozpočet.

Ako jednoducho nakúpiť na splátky

 1. Nakupujte na splátky akýkoľvek tovar v našej predajni.
 2. Predajca vyplní žiadosť, priloží vaše doklady a odošle na schválenie.
 3. Po schválení, vám bude zaslaný autorizačný SMS kód, ktorým podpíšete zmluvu.
 4. Predajca vám odovzdá tovar a vy si ho môžete spokojne odniesť domov.

Aké doklady budem potrebovať?

Zamestnaný občan

 • platný občiansky preukaz

  (pri spotrebiteľskom úvere nad 5000.-€ je nevyhnutné doručiť kópiu OP k schvaľovaniu)

 • prípadne druhý doklad totožnosti

  (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu, karta poistenca, platobná karta, služobný preukaz policajta/vojaka z povolania).

 • preukázateľný súhlas umožňujúci overenie príjmu v Sociálnej poisťovni

  ALEBO kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace, ktorá obsahuje príjmy a výdavky klienta
  ALEBO výplatné pásky za posledné 3 mesiace,
  ALEBO potvrdenie zamestnávateľa o príjme

Živnostník

 • platný občiansky preukaz

  (pri spotrebiteľskom úvere nad 5000.-€ je nevyhnutné doručiť kópiu OP k schvaľovaniu)

  prípadne druhý doklad totožnosti

  (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu, karta poistenca, platobná karta.)

 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti

  ALEBO potvrdenie o podaní daňového priznania
  ALEBO daňové priznanie a detail potvrdenia z portálu FS overené podpisom klienta na prvej strane
  ALEBO daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu

 • doklad o zaplatení dani z účtu alebo v hotovosti

 • predbežná účtová závierka

  (príjem/obrat za obdobie nepokryté daň. priznaním)
  ALEBO výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem/obrat za obdobie nepokryté daň.

Dôchodca

 • platný občiansky preukaz

  (pri spotrebiteľskom úvere nad 5000.-€ je nevyhnutné doručiť kópiu OP k schvaľovaniu)

 • prípadne druhý doklad totožnosti

  (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu, karta poistenca, platobná karta, služobný preukaz policajta/vojaka z povolania).

 • rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku

  ALEBO kópia aktuálneho výpisu z účtu
  ALEBO potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku
  ALEBO preukázateľný súhlas umožňujúci overenie príjmu v Sociálnej poisťovni (možné len pre starobných dôchodcov. Súhlas môžete podpísať v predajni.)

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

SPLÁTKOVÁ KALKULAČKA (zvoľte cenu, akontáciu a dobu splácania)
 

Quatro

Viac informácií na www.quatro.sk

 

Ak ste ešte nenakupovali cez Homecredit alebo ešte nie ste držiteľom Homecredit karty, prečítajte si ako nakupovať na splátky cez spoločnosť HOMECREDIT.

Ako nakupovať na splátky

 1. Vezmite svoj občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (vodičský prekaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, alebo bankovú kartu).
 2. Pri úvere nad 1000 EUR si pripravte potvrdenie o výške príjmov (potvrdenie od zamestnávateľa alebo kópiu daňového priznania, ak stedôchodca tak dôchodkový výmer).
 3. Vyberte si tovar a úverovú zmluvu uzavrite priamo v predajni.
 4. Schválenie zmluvy prebehne na počkanie.

Zákazník, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru

  • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
  • občan SR
  • občan ČR, ktorý má trvalý/prechodný pobyt a adresu pre doručovanie pošty na území SR
  • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť

Dĺžka a výška úveru

  • dĺžku splácania si môžete zvoliť, a to od 6 do 48 mesiacov (u vybraných úverov až do 72 mesiacov)
  • výška úveru sa pohybuje štandardne od 100 € do 1500 € (u vybraných úverov môže byť až do 6 500 €)
  • na nákup tovaru do 1000 € vo všetkých predajniach stačia iba dva doklady
  • možnosť ľubovoľnej výšky zálohy, minimálne však:
   > 0% z predajnej ceny tovaru vo vybraných predajniach a u vybraných úverov
   > 10% z predajnej ceny tovaru do 700 €
   > 20% z predajnej ceny tovaru nad 700 €

Čo je potrebné na rýchle uzatvorenie zmluvy

  • preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom
  • druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz, platná karta poistenca, platobná karta alebo karta spoločnosti Home Credit alebo karta inej splátkovej spoločnosti)
  • potvrdenie výšky príjmov klienta, vystavené zamestnávateľom na formulári Home Credit (dôchodca – dôchodkový výmer, živnostník – daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie) – tento doklad nepotrebujete pri úvere do 1 000 €

Viac informácií na www.homecredit.sk

Facebook